Letošní program Klubu TÚRA 2023 došel ke svému závěru. Poprvé jsme si zavýletovali v dubnu a poslední odvážní vyrazili do přírody v říjnu. Počasí nám většinou přálo, na jeho nepřízeň si nemůžeme stěžovat. Jen jeden výlet jsme museli kvůli vydatnému dešti zrušit. Ostatní drobnější lapálie s předpovědí jsme zvládli pláštěnkami.

V roce 2023 bylo v programu Klubu TÚRA POV 15 výletů.  Z toho 1 byl zrušen, dalších 11 bylo laděno opravdu turisticky a 3 nás zavedli do měst a měly volnější program. Kromě hor, údolí a skal jsme viděli i historicky zajímavá místa, výstavy, popili víno na koštu a nakoupili rostliny a zeleninu na Zahradě Čech.

Na 14 realizovaných cest s námi vyrazilo 129 výletníků. Dopravu pro nás letos zajišťovaly firmy Bezba doprava a VegaTour. A občas to bohužel drhlo. S dopravci jsme si to vyříkali a budeme doufat, že příští výletní sezóna pro nás i pro vás bude dopravně vstřícnější.

Doufáme v to i proto, že doprava je na celém projektu Klubu TÚRA od zrušení služeb Handicap Transportu to nejnákladnější.

V roce 2023 čítaly přímé náklady na projekt Klubu TÚRA 208 516,92 Kč. Od účastníků jednotlivých výletů jsme vybrali 24 700,- Kč. Jako příklad uvádíme výlet na Ještěd a zámek Sychrov, který se uskutečnil 25. června a kterého se účastnilo 8 členů POV a 2 doprovody. Každý zaplatil 300,- Kč. Deset platících účastníků, pokud by hradilo veškeré přímé náklady, by na účastnickém poplatku vydali částku 2 685,- Kč na osobu.

Přehledem nákladů reagujeme na některé hlasy, které označují účastnické poplatky jako drahé. Jsme rádi, že se vám projekt výletů líbí a rádi na něj sháníme finanční prostředky, případně uvolňujeme rezervy, nicméně bez spoluúčasti z vaší strany to do budoucna nepůjde. V minulých letech se sice podařilo zajistit grant, nicméně pouze ve výši 60 000 – 80 000 Kč. Většinu nákladů tedy nesla a nese na bedrech Pražská organizace vozíčkářů.

Jsme moc rádi, že se organizace většiny výletů ujal Ondra Franko, který nás odvážně a s nadšením provázel při turisticky náročnějších akcích. Moc mu za to děkujeme. Několika výletů do zajímavých měst a na atraktivní akce se zhostily Věra, Tereza a Kateřina. I jim patří dík.

Potěší nás, pokud se k členům Klubu TÚRA přidáte i v příštím roce. Připomínáme, že je třeba se opakovaně přihlásit, členství má platnost vždy jen jeden kalendářní rok. Co vám nabídneme? Nebudou to daleká místa, ale přívětivá a třeba i méně známá. A co je hlavní, vyrazíme společně!

Pokud máte nějaký nápad, kam bychom se mohli vypravit, dejte nám vědět. Třeba bude právě váš výlet zařazen do programu.

Opatrujte se přes zimu a  zůstaňte s námi ve spojení. Těšíme se na další výletní zážitky roku 2024.