Přes veškerou snahu hlavních pořadatelů Pochodu Praha Prčice, kterým tímto děkujeme za jejich úsilí, nakonec 55. ročník Pochodu Praha Prčice nebyl povolen. Snad tedy zdrávi dojdeme v soboru 21. května 2022.