Ohlédnutí za Hvězdou 2021

Devětatřicátý ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2021 byla na začátku takový bezdomovec. Na sklonku jara jsme se dozvěděli, že tradiční místo konání, Obora Hvězda, kvůli zpřísněným pravidlům užívání nadále nemůže být domovem naší sportovní akce. Vzpomněli jsme si, že jsme před lety kvůli kolizi akcí závodili na Břevnově. Nakonec jsme však nemohli být ani tam. Díky pomoci Veroniky LoudovéMČ Praha 6 jsme nakonec útočiště našli v parku Ladronka.

Městská část Praha 6 byla s organizací Hvězdy nápomocná vícenásobně. Pan starosta Ondřej Kolář převzal nad akcí záštitu, Jitka Köcherová, vedoucí Odboru sociálních věcí, nám vycházela vstříc s projektovými záležitostmi, pan radní Marian Hošek si vyšetřil chvilku a Hvězdu 2021 slavnostně zahájil. Velké díky patří Městské části Praha 6 i za to, že její podpora byla dlouholetá.

Takže jsme s pomocí Prahy 6 v zádech a s Ladronkou pod nohami narychlo uzpůsobovali program letošního ročníku novým podmínkám. Museli jsme upravit i samotné závody. Ponechali jsme tradiční a oblíbený slalom, ale hromadné závody v běhu a jízdě musel nahradit individuální, napůl orientační závod. Měli jsme radost, že se všichni sportovci, kteří na místo dorazili, se změnami úspěšně popasovali.

S finančním zajištěním nám pomohla také Česká spořitelna, občerstvení zajistili a zorganizovali členové Rotary Clubu Praha City v čele s Vojtou Havránkem, zdravotní dozor si vzal na starost Ilja Chocholouš a jeho kolegové z Ambulance Meditrans. Ceny pro vítěze zajistila Pražská organizace vozíčkářů, Meyra, MČ Praha 6 a Crocodille. Odpolednem provázela moderátorka a zpěvačka Jana Rychterová, kterou ozvučila firma SAN service. Grafiku k celé akci, která se promítla také na výroční trička, která obdržel každý příchozí, připravil Jan Lamr.

Doprovodný program byl připravený tak, aby si na své přišli děti i dospělí. Pobavit se mohl každý příchozí u lukostřelby, laserové střelnice, šipek, minigolfu, ruských kuželek, garden ronda, siloměru a vzdušného hokeje. Děti vybíjely energii na skákacím hradu. Milovníci pejsků se mohli zastavit u našeho kamaráda Ivana Bendy, který představil program spolku Asistenční psi a potěšil přítomné malým štěnětem ve výcviku.

Veliké díky patří všem pomocníkům, kteří se do organizace Hvězdy 2021 zapojili. Děkujeme: Janě Hajné, Veronice Redlichové, Jiřímu Šrubařovi, Janu Tomandlovi staršímu, rodině Hrdých, rodině Lacinových, rodině Prázových, Jarce Knížkové, rodině Malých, Vaškovi Daňhelkovi, Báře Lavičkové, Monice Neumannové, Petře Kozákové, Šárce a Martinovi Sekvardovým, Báře a Jarce Jedličkovým, Michalovi Štaincovi, Markétě Nagyové, Štěpánu Vološínovi, Honzovi Seidlovi, Martinu Němcovi a členům Rotary Clubu Praha City.