V současné době prochází rekonstrukcí zastávky Lihovar na pražském Smíchově. Důležité přestupní místo mezi autobusovou a tramvajovou dopravou je aktuálně obtížně využitelné pro všechny cestující. Lidem s omezenou schopností pohybu doporučujeme se tomuto místu vyhnout. MHMP uložil prováděcí firmě napravit dočasné řešení zastávek, aby jejich využití nebylo tak obtížné. Nicméně, jak dlouho tyto úpravy potrvají, není známo.