Back to Top

Dávky státní sociální podpory

Státní sociální podpora je tvořena systémem dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Podrobné informace o systému státní sociální podpory lze nalézt v zákoně 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Stručnější přehled je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číst dál...

Dávky v hmotné nouzi

Hmotná nouze je stav, kdy rodina/jednotlivec nemá dostatečné příjmy na uspokojení základních životních potřeb a současně nemůže vyřešit situaci vlastním přičiněním. Dávky v hmotné nouzi upravuje zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...

Doprava

V tomto textu naleznete informace o speciálních možnostech dopravy (jak veřejné, tak soukromé) pro osoby se zdravotním postižením.

Číst dál...

Důchody

Podrobné informace o důchodovém systému v ČR lze získat na stránkách České správy sociálního zabezpečení a v zákoně 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody se skládají ze dvou složek, a to ze základní pevné částky a procentní výměry.

Číst dál...

Elektrické vozíky na pozemních komunikacích

Od 1. 4. 2020 vstoupil v účinnost Zákon 52/2020 Sb., kterým se mění zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, podle jehož § 3 se rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, zvyšuje z původních 6 na 15 kilometrů za hodinu.

Číst dál...

Strana 2 z 7