19. 12. 2014 PF 2015

10. 12. 2014 Vánoční benefiční koncert

21. 10. 2014 Přes bariéry III.

Další ze série konferencí věnovaných přístupnosti prostředí a souvisejícím činnostem pořádá Pražská organizace vozíčkářů v úterý 4. listopadu. Více informací o konferenci naleznete zde: http://www.presbariery.cz/konference-a-jednani/konference-2014.html

pozvánka na mši

4. 9. 2014 Pozvánka na slavnostní poděkování a mši svatou

pozvánka na mši

28. 8. 2014 HVĚZDA 2014

Již tuto sobotu se uskuteční 32. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů, Memoriál Zdenky Hanákové - Hvězda 2014. Letos se centrum dění přesouvá do hlavní aleje obory Hvězda, k bráně na Vypich. Parkování pro držitele průkazu ZTP/P je zajištěno před oborou Hvězda na travnatém prostoru. Zájemcům na požádání zašleme mapičku.

Hlavními závody Hvězdy 2014 budou slalomy a závody v běhu a jízdě na 2 kilometry. Vedlejšími závody budou běh a jízda na 600 metrů. Připraveno je i 10 doplňkových disciplín, například lukostřelba, minigolf, ruské kuželky, šipky a další. Občerstvení zajištěno. Startovné 50,- Kč. Každý přihášený závodník získá dárek a poukázku na oběd.

 

13. 8. 2014 Hvězda 2014

2. 7. 2014 Změna otevírací doby v době letních prázdnin

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN, TEDY OD 1. 7. DO 31. 8., BUDE PROVOZ KANCELÁŘÍ POV OMEZEN. OTEVŘENO PRO KLIENTY BUDE VŽDY OD PONDĚLÍ DO STŘEDY OD 9:00 DO 16:00. NA MAILOVÝCH ADRESÁCH JSME K DISPOZICI KAŽDÝ DEN. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. TÝM POV.

27. 1. 2014 Dopravní výluka na Náměstí Republiky

V noci z 30. na 31. 1 2014 je plánována krátkodobá výluka povrchové MHD na náměstí Republiky s úplnou uzavírkou části ulice Na Poříčí.

Oproti původní informaci, kterou jsme zveřejnili 13. 1., nebude dle nového rozhodnutí DPP výlukou dotčen spoj linky H2 s odjezdem ze zastávky Náměstí Republiky v 19:02 h směr Florenc.Od 19:05 h do ukončení provozu je pro linky H1 a H2 zastávka Náměstí Republiky zrušena. Do 21h lze do zastávky Náměstí Republiky využít tramvajové

linky, od 21h je veškerá povrchová doprava přes Náměstí Republiky kvůli
výluce přerušena. Po ukončení výluky bude provoz zvláštních linek pokračovat normálně.

 

30. 12. 2013 Dočasné zrušení provozu na linkách H

Od 23. prosince 2013 do 5. ledna 2014 je upraven provoz PID. O tom, že na linkách H bude bez výjimky provoz zrušen, jsme v této souvislosti neměli k dispozici informace předem. Chápeme cestující s omezenou možností pohybu, je nám líto nastalé situace, se stížnostmi k tomuto aktuálnímu stavu je prosím třeba se obracet přímo na DPP.

25. 11. 2013 Vánoční benefiční koncert

19. 11. 2013 Překonejme bariéry 2013

11. 11. 2013 Konference Přes bariéry II.

Termín konání: úterý 19. listopadu 2013 od 10:00 (prezence účastníků od 9:30)

Místo konání: KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4

Série konferencí Přes bariéry se věnuje problematice architektonických bariér, jejich mapování a odstraňování, metodikám kategorizace přístupnosti, koncepční práci a současně je příležitostí pro setkávání odborníků ze všech souvisejících oblastí, zástupců organizací a institucí i samotných cílových uživatelů informací o přístupnosti objektů a komunikací.

Konference Přes bariéry II. bude rozdělena do tří tematických bloků, které reprezentují tři oblasti, které se v současnosti na celorepublikové úrovni řeší.

1) Problematika mapování a kategorizace tras a komunikací (extravilán, intravilán)

2) Metodika práce při mapování přístupnosti, školení pracovníků (zkušenosti a problémy)

3) Problematika sjednocování informací o přístupnosti objektů a komunikací, otázka jednotného úložiště dat a distribuce informací veřejnosti

Více informací a pokyny pro přihlášení (včetně přihlášky), naleznete na webových stránkách www.presbariery.cz.

25. 10. 2013 Novinky z Městské knihovny

(Zdroj: Městská knihovna v Praze) Jako součást projektu Knihovna bez bariér byly do novely Knihovního řádu navrženy úlevy pro držitele průkazu zdravotně těžce postižený (ZTP) a zdravotně těžce postižený s průvodcem (ZTP/P).

Čtenáři, kteří se v knihovně prokáží tímto průkazem, budou mít od října nárok na registraci a 100 zadaných rezervací v kalendářním roce zdarma.

Další drobné změny se týkají například prodloužení platnosti průkazu o dva měsíce pro čerstvě patnáctileté, možnost volby zasílání přehledu výpůjček mailem místo papírového výpisu, prodloužení času na vyřízení náhrady, úprava pravidel pro rezervace v bibliobusech nebo on-line prodloužení platnosti čtenářského průkazu bez zablokování čtenářského konta po zaúčtování registračního poplatku.

Více informací na www.mlp.cz v článku Důležité změny v Knihovním řádu a na www.mlp.cz/knihovnabezbarier.

Přístupnost poboček MKP sledujte v sekci Knihovny (http://www.presbariery.cz/objekty/sluzby/knihovny.html).

16. 8. 2013 Pražská organizace vozíčkářů vás zve na Hvězdu 2013

V sobotu 31. srpna 2013 pod záštitou Ing. Marie Kousalíkové, starostky MČ Praha 6, uskuteční 31. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů - Hvězda 2013, Memoriál Zdenky Hanákové. Slavnostní zahájení proběhne před letohrádkem Hvězda ve 13:00, po té budou odstartovány tradiční závody ve slalomu, běhu a jízdě na 1 kilometr a běhu a jízdě na 2,5 kilometru. Jednotlivé závody nabízejí řadu kategorií tak, aby se mohl zúčastnit opravdu každý, kdo bude mít chuť si zasportovat. Řada závodů je připravena i pro děti. Kromě samotných závodů na účastníky čeká lukostřelba, minigolf, kroket, hod na cíl, ruské kuželky, garden rondo, siloměr, lovec světla. Děti se mohou vydovádět na skákacím hradu a zájemci o rukodělné aktivity si odnesou vlastní výrobky ze šperkařské dílny. Odpolednem vás provede sportovní moderátor České televize Jakub Bažant a hudebním vystoupením vás potěší Marek Černoch, který v píšničkách zavzpomíná na svého otce Karla Černocha. Díky patří i firmě Konferenční servis SAN, která zajišťuje ozvučení. Pro pražské zájemce o účast z řad vozíčkářů a lidí s těžkým tělesným postižením nabízíme dopravu zdarma, pro každého registrovaného závodníka máme díky Rotary Clubu Praha Classic občerstvení zdarma. Zdravotní dohled zajišťuje Ambulance Meditrans. Startovné je 50,- Kč. Zájemci o podrobné informace mohou kontaktovat Jarku Frankovou na e-mailu: frankova@pov.cz. Těšíme se na vaši účast.

30. 4. 2013 NGO Market

V pátek 3. května se uskuteční další ročník oblíbeného NGO Marketu, prezentace neziskových organizací. Vaše Pražská organizace vozíčkářů nebude chybět. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit. Podrobné informace o NGO Marketu naleznete zde: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2013/pro-navstevniky/

26. 3. 2013 Přerušení provozu metra

Od zahájení provozu v sobotu 30. března do ukončení provozu v pondělí 1. dubna 2013 bude z důvodu výměny výhybky u stanice metra I. P. Pavlova obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Muzeum – Pražského povstání.

Informace o možnostech náhradní dopravy pro cestující s omezenou schopností pohybu naleznete na:

http://www.dpp.cz/omezeni-dopravy/muzeum-prazskeho-povstani-docasne-preruseni-provozu-metra/

20. 3. 2013 Nová brožura Přes bariéry

S příchodem jara Pražská organizace vozíčkářů, o. s. představuje brožuru s názvem Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou, která vyšla na sklonku roku 2012.

Publikace má být především užitečným pomocníkem domácím i zahraničním turistům s handicapem, je zdrojem odkazů na důležité instituce a informační weby a vodítkem, jak se zorientovat v možnostech, které hlavní město lidem s omezenou schopností pohybu nabízí. Informace jsou zpracovány v češtině, němčině a angličtině.

Brožura je rozdělena do pěti tematických okruhů. První kapitola se zabývá přístupností informačních středisek, druhá část informuje o možnostech městské hromadné dopravy i přepravy individuální. V dalších oddílech lze najít informace o půjčovnách kompenzačních pomůcek, důležitých webech a užitečných publikací souvisejících s problematikou. Textová část atlasu je doplněna dopravním schématem PID a turistickou mapou centra města. Brožura vznikla na základě obecně doporučené metodiky mapování, a proto je v závěru uvedena kategorizace objektů přístupných, částečně přístupných a nepřístupných.

V současné chvíli je publikace zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1. V blízké době by měla být rovněž dostupná v pobočkách Pražské informační služby a v dalších institucích. Brožura vznikla za finanční podpory MHMP. Dostupná je také z webových stránek POV – www.presbariery.cz.

18. 2. 2013 Matějská pouť a Den pro zdravotně postižené děti

Den pro zdravotně postižené děti v rámci Matějské pouti se uskuteční v pondělí 25. 3. 2013 od 11:00 do 15:00. Podrobné informace naleznete na www.incheba.cz.

21. 12. 2012 Milí přátelé,

v termínu od 27. 12. 2012 do 2. 1. 2013 budou kanceláře Pražské organizace vozíčkářů uzavřeny. Budeme se těšit na setkání s vámi v novém roce. Přejeme vám poklidné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví a lásky. Pracovní tým POV

29. 11. 2012 Adventní koncert pro POV

V úterý 4. prosince se uskuteční Adventní koncert pro Pražskou organizaci vozíčkářů. Jiří Stivín představí svůj vánoční program v kostele Milíče z Kroměříže (Donovalská ul., vedle Chodovské tvrze, Praha 11) od 19:00 hodin. Vstupné je dobrovolné, výtěžek bude použit na projekty sloužící členům a klientům Pražské organizace vozíčkářů. Potěší nás, pokud pozvete své známé.

pozvanka na adventní koncert 2012

13. 11. 2012 Konference Přes bariéry

Pražská organizace vozíčkářů připravuje pod záštitou Ing. Kamila Jankovského, ministra pro místní rozvoj, konferenci PŘES BARIÉRY.

Konference nabídne prostor pro představení realizovaných projektů souvisejících s problematikou mapování a editace výstupů mapování přístupnosti objektů a životního prostředí z pohledu osob s omezenou schopností pohybu. Jejím cílem je především seznámit odbornou i laickou veřejnost s existujícími projekty a produkty, které usnadňují cílovým skupinám přístup k informacím o přístupnosti a architektonických bariérách.

Budeme velice rádi, pokud se do konference zapojíte. Konference se uskuteční ve středu 21. listopadu od 9:30 do 15:00 v Ballingově sále Národní technické knihovny (Technická 6/2710, Praha 6).  Účast i prezentace na konferenci nejsou zpoplatněny. Počet účastníků z jedné organizace není omezen.

Veškeré informace o konferenci naleznete na specializovaných stránkách www.presbariery.cz.

21. 9. 2012 Zažijte město jinak

Iniciativa AUTO*MAT pořádá v sobotu 21. září akci ZAŽÍT MĚSTO JINAK. Součástí programu, který naleznete na webových stránkách www.automat.cz, jsou sousedské slavnosti. Pražská organizace vozíčkářů se letos zapojila do sousedské slavnosti pořádané sdružením pro ekologii Tereza, které stejně jako my mají kaceláře v ulici Za Haštalem.

CHcete-li tedy zažít město jinak, pobýt s námi, vyrobit si nějaký šperk pod vedením lektorky Aleny Malotínské, případně navštívit Terezu, o.s. a jejich ekologicky zaměřené dílny, rádi vás přivítáme v sobotu od 13:30 do 17:00. Těšíme se na vás.

3. 8. 2012 Hvězda 2012

V sobotu 1. září se od 13:00 v oboře Hvězda v prostoru před letohrádkem uskuteční jubilejní 30. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2012, Memoriál Zdenky Hanákové. Sportovně-kulturní akce je připravována s ohledem na potřeby účastníků s tělesným postižením, ale je otevřená i široké veřejnosti a nabídne bohatý program pro všechny bez rozdílů.

Amatérským sportovcům i těm, kteří si budou chtít zasoutěžit jen pro radost, Hvězda nabídne tradiční závody ve slalomu, jízdách a bězích (300, 600 a 1500 metrů) v mnoha kategoriích. Do závodů se budou moci zapojit i rodiče s kočárky, nejmenší děti, mládež i dospělí a senioři. Připravena je řada doplňkových disciplín – minigolf, šipky, lukostřelba, ruské kuželky, dra-kula (speciální verze kuželek), kroket, hod na cíl, lovec světla (atrakce prověřující postřeh), siloměr, zastřešený skákací hrad pro děti.

Slavnostní zahájení Hvězdy 2012 ozdobí skladba Ať žijí duchové, která měla premiéru na letošním Všesokolském sletu. Připravili jsme pro vás výtvarnou dílnu, všechny vlastnoručně vyrobené ozdůbky si budete moci odnést domů. A především se můžete těšit na koncert LENKY FILIPOVÉ!

Občerstvení zajištěno. Na místě bude lékařský dohled. Pro každého přihlášeného závodníka je připraven malý dárek, vítězové hlavních kategorií budou oceněni při závěrečném ceremoniálu. Pro držitele průkazu ZTP/P a jejich doprovod z Prahy a blízkého okolí zajistíme dopravu zdarma.

Jubilejní 30. Hvězda se koná pod záštitou Marie Kousalíkové, starostky MČ Praha 6 a za finanční podpory MČ Praha 6.

10. 5. 2012 POV a NGO Market

Dne 11. května se zástupci Pražské organizace vozíčkářů zúčastní "veletrhu neziskovek", oblíbeného NGO Marketu. Budeme potěšeni, pokud nás podpoříte svojí účastí. Veletrh předních neziskových organizací se koná v přístupné budově Národní technické knihovny. Více informací o akci a programu získáte na tomto odkazu: http://www.forum2000.cz/cz/projekty/ngomarket/2012/. Těšíme se na vás.

26. 4. 2012 Upozornění

V pondělí 30. dubna a v pondělí 7. května budou kanceláře POV uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

5. 4. 2012 Pozvánka na narozeniny POV

pozvanka na narozeniny 2012

4. 4. 2012 Non Handicap 2012

V termínu od 3. do 5. dubna se koná další ročník specializovaného veletrhu Non Handicap. Více informací naleznete na: http://www.incheba.cz/veletrh/non-handicap.html

 

26. 3. 2012 Protestní shromáždění

Zítra se před budovou Ministerstva zdravotnictví ČR uskuteční prostestní shromáždění, jehož motem je "Záchrana českého zdravotnictví pět minut po dvanácté". Podrobné informace naleznete na webových strankách Národní rady osob se zdravotním postižením. Zaměstnanci POV se však distancují od propagačních letáků, jejichž nátlaková forma je pro nás nepřijatelná.

22. 3. 2012 Matějská pouť

V pondělí 26. března se v areálu Výstaviště v Holešovicích uskuteční "Den pro zdravotně postižené děti". V rámci tohoto dne budou od 11:00 do 15:00 pro děti s postižením zdarma atrakce Matějské pouti a expozice Mořského světa. Od 15:00 bude v Křižíkově fontáně přichystaný hudební a zábavní program, který bude moderovat Martin Dejdar. Těšit se můžete na řadu populárních zpěváků, například Michala Davida, Pavla Vítka, Ondřeje Rumla a další.

29. 2. 2012 Ukončení služby osobní asistence

Vzhledem k tomu, že Pražská organizace vozíčkářů neobdržela dotaci na službu osobní asistence, je nucena poskytování této služby s platností od 1. března 2012 zrušit. Všem stávajícím i novým klientům však budeme i nadále poskytovat poradenské služby v oblasti osobní asistence a nabídneme podporu v organizaci osobní asistence řízené klientem a vykonávané asistentem sociální péče. Budeme ověřovat a poskytovat potřebné informace, budeme pomáhat při vyhledávání a prověřování asistentů. Podrobnou nabídku poradny v oblasti osobní asistence a naše služby klientům i asistentům zveřejníme v průběhu měsíce března.

13. 2. 2012 informace

V současné době čekáme na výsledky dotačních řízení. Podle výsledků bude naplánován program akcí POV pro rok 2012. Zveřejnění kalendáře akcí 2012 plánujeme na začátek března.

13. 2. 2012 přesbariéry.cz

Pravidelně aktualizujeme a doplňujeme speciální webové stránky věnované problematice přístupnosti www.presbariery.cz. Budeme rádi, pokud je navštívíte a dáte nám vědět, co se vám líbí, co ne a jaké další informace byste uvítali. Děkujeme.

8. 12. 2011 Vánoční benefiční koncert

Milí přátelé,
rádi bychom vás pozvali na Vánoční benefiční koncert Pražské organizace vozíčkářů, který se uskuteční v úterý 13. prosince. Podrobnosti naleznete v pozvánce.
Budeme velmi rádi, pokud si najdete čas a strávíte jej v naší společnosti. Hudební program připravili členové kvarteta Apollon a jejich děti. Těšit se můžete na ryzí vánoční náladu.
Potěší nás, pokud s sebou vezmete své přátele a blízké. Svou účastí podpoříte činnost Pražské organizace vozíčkářů.

2. 11. 2011 nabídka kurzů

Podívejte se na aktuální nabídku kurzů.

24. 10. 2011 POV Fashion - záznam

http://www.pozitiv.cz/pov-fashion-2011-zive/
Děkujeme firmě Pozitiv, s.r.o., Martinu Albrechtovi a jeho kolegům za pořízení záznamu.

19. 10. 2011 Pozvánka

12. 10. 2011 Noviny POV

Prohlédněte si další číslo Novin POV.

1. 9. 2011 Hvězda 2011 - poděkování

29. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2011 je minulostí. Počasí nám přálo, sponzoři také a vaše hojná účast nás potěšila. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří ke zdárné organizaci tradičního sportovního dne přispěli.

Záštitu nad letošní Hvězdou převzala starostka MČ Praha 6 Ing. Marie Kousalíková, která se také celé akce osobně zúčastnila a spolu se svým kolegou Bc. Petrem Ayebouem, radním MČ Prahy 6 pro sociální oblast, předali ceny vítězům.

Bohaté ceny pro účastníky a vítěze poskytla MČ Praha 6 a sponzoři
 • Link production
 • Crocodille,
 • Fontana,
 • Allianz,
 • Tchibo,
 • Sedita,
 • Sparkys,
 • Českomoravská stavební spořitelna,
 • Yves Rocher,
 • Vydavatelství Astrosat,
 • Burda Praha,
 • Nestlé,
 • Rossmann,
 • Marionnaud,
 • Albi,
 • Divadlo na Fidlovačce.

Výborné občerstvení klasicky zařídili přátelé z Rotary Clubu Praha Classic & City, zdravotnický dohled převzal Meditrans v čele s Iljou Chocholoušem.

Slalomovou dráhu pomohla postavit firma Pinnot a servis vozíčků na místě poskytovala firma Meyra. Děkujeme i dalším firmám za vydatnou pomoc: SAN konferenční servis, WC Servis, v neposlední řadě patří dík i Magistrátu hlavního města Praha za možnost pořádat Hvězdu v krásném prostředí obory Hvězda.

Sportovní setkání (nejen) vozíčkářů – Hvězda 2011 by se nemohla konat bez významné pomoci všech dobrovolníků, díky i jim.

Pokud máte chuť připomenout si atmosféru Hvězdy 2011, podívejte se na krátkou reportáž, kterou natočila a odvysílala ČT 24: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/134397-vozickari-byli-za-hvezdu/

V příštím roce se uskuteční 30. Hvězda. Těšíme se, že se s vámi všemi na jubilejní Hvězdě potkáme.

2. 8. 2011 - aktualizace 4. 8. 2011 -Hvězda 2011

29. ročník Sportovního setkání (nejen) vozíčkářů - Hvězda 2011 se uskuteční v neděli 28. srpna od 12 hodin v oboře Hvězda, Praha 6.

hvězda 2011

4. 8. 2011 Dotazník o MHD

Elektronickou verzi dotazníku o zvláštní dopravě naleznete zde

14. 7. 2011 Revoluce v metru, Zmizí mezery

Nové nájezdové plošiny mají umožnit snadnější nástup do vlaků metra tisícům lidí, zejména vozíčkářům.

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/revoluce-v-metru-zmizi-mez20110701.html

12. 7. 2011 Vozka ve zkratce

vozka ve zkratce

12. 7. 2011 Colours bez bariér

Informace o novém projektu Colours bez bariér, který je poprvé pořádán v rámci 10. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (14. – 17. července), naleznete na http://www.colours.cz/prakticke/colours-bez-barier

8. 6. 2011 Reportáž z pochodu Praha - Prčice

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116288835-z-metropole/211411058230021/video/

18. 5. 2011 Pochod Praha – Prčice

Svátek všech turistů je tu. V sobotu 21. května se uskuteční 46. ročník pochodu Praha – Prčice, který pořádá Klub českých turistů. Speciální „vozíčkářskou“ trasu stejně jako v minulých letech zajišťuje Pražská organizace vozíčkářů.

Start pochodu bude v Miličíně na parkovišti otevřen od 9 do 11 hodin, naproti hotelu Česká Sibiř. Třináct kilometrů dlouhá trasa vede po silnicích druhé a třetí třídy, na trase je jeden kontrolní punkt, na kterém vám hlídka potvrdí do mapy poctivé pochodování. V cíli na vás pak čeká další botička do sbírky. Na trase není bohužel žádné hygienické zázemí vhodné pro vozíčkáře, v cíli ale hlavní pořadatelé zajistili uzpůsobenou toaletní kabinu.

Na trase budou k dispozici „záchranné vozy“, které budete moci přivolat v případě nouze. Mezi pochodníky bude také zdravotnice. Všechny potřebné instrukce a telefonní čísla obdržíte na startu.

Pro účastníky pochodu, kteří se do místa startu dostanou vlastním vozem, zajistíme přepravu mikrobusem zpět z Prčice do Miličína. Svůj požadavek však musejí nahlásit pořadateli z POV při startu a musejí dodržet místo a čas srazu (všechny potřebné informace budou v propozicích).

Na speciální „vozíčkářskou“ trasu se podle pravidel pochodu mohou vydat jen držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P a jejich doprovod.

Startovné činí 30,- Kč, snížené startovné pak 20,- Kč.

17. 5. 2011 akce našich kolegů

14. ročník Celostátních sportovních her v Kopřivnici

Abilympiáda v Pardubicích

Závod na kolečkách v Praze

25. 4. 2011 Přihláška na pochod Praha - Prčice a Kopřivnici

Přihlásit se můžete zde.

25. 4. 2011 Noviny POV

Prohlédněte si další číslo Novin POV.

13. 4. 2011 e-noviny

Podívejte se na E-Noviny.

4. 4. 2011 přihláška na narozeninovou párty

ON-LINE přihláška - Velká narozeninová párty 6. 4. 2011 pozvanka-narozeniny

29. 3. 2011 Kalendář akcí 2011 - aktualizace

Podívejte se na kalendář akcí 2011.

Podmínky účasti budou uveřejněny spolu s podrobnými informacemi o chystané akci.

<< Starší zprávy