Back to Top

Asistenční psi

Asistenční psi jsou vycvičení „na míru“ pro lidi s tělesným postiženým (a také pro ty, kteří mají například záchvatovitá onemocnění jako je epilepsie, nebo pro nevidomé). Při výběru a výcviku psa se vychází z toho, že každý člověk s postižením má specifické potřeby a nároky. To se týká nejen postižení, ale také například domácího prostředí a zaměstnání. Zásadní je, aby se člověk o psa dokázal postarat a zvládal potřebné povely.

Číst dál...

Bydlení

V textu níže naleznete informace o možnostech bydlení a jeho úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Rekonstrukce stávajícího bytu

Jednou z variant řešení situace je rekonstrukce stávajícího bytu. Finance na ni můžete získat např. i prostřednictvím Příspěvku na zvláštní pomůcku. Pomoc při vyplnění žádosti o tento příspěvek, nebo konzultaci k rekonstrukci bytu (studie, řešení dispozic, pomoc při schvalovacím procesu) vám mohou poskytnout pracovníci naší organizace.

Číst dál...

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického či duševního onemocnění, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového nebo individuálního bydlení a je alternativou k pobytu v ústavním zařízení.

Číst dál...

Dávky nemocenského pojištění

Systém nemocenského pojištění je určen výdělečně činným lidem, které v případě nemoci, úrazu, ošetřování člena rodiny, těhotenství nebo péče o dítě zabezpečuje peněžitými dávkami. Nemocenské pojištění je upraveno zákonem 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...

Strana 1 z 7