ČeštinaEnglish

 

CO TO JE – Kompenzační pomůcky podporují či nahrazují ztracenou fyzickou funkci, přispívají tak ke zmírnění či kompenzaci postižení. Zjednodušují také každodenní úkony a slouží i jako prevence úrazů. Na trhu je široký sortiment kompenzačních pomůcek a firem, které je vyrábějí a prodávají. Kompenzační pomůcky a zdravotní pomůcky lze zakoupit (jak z vlastních prostředků, tak třeba z prostředků získaných darem) nebo získat s částečnou nebo plnou úhradou zdravotní pojišťovny (informace ke konkrétním pomůckám naleznete v číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny). Pokud potřebujete pomůcku jen na přechodnou dobu, je možné si ji vypůjčit. Seznam půjčoven naleznete v našem adresáři

NÁROK – Nárok na úhradu pomůcky zdravotní pojišťovnou má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí, či těžké sluchové nebo zrakové postižení. Předepisování zdravotnických prostředků na poukaz se řídí pravidly, která jsou stanovena platnou Metodikou k číselníku Všeobecné zdravotní pojišťovny, který je závazný pro předepisující lékaře i všechny zdravotní pojišťovny. Pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním, nejméně ekonomicky náročném provedení (v závislosti na míře a závažnosti zdravotního postižení). Některé zdravotní kompenzační pomůcky jsou klientovi pouze zapůjčeny.

KDE ŽÁDAT – Konkrétní odbornost lékaře, který smí pomůcku předepsat, lze nalézt v číselníku u každého typu zdravotnického prostředku. Předepsanou pomůcku klient obdrží ve zdravotnických potřebách nebo v lékárně. V případě, že pomůcka není hrazena zdravotní pojišťovnou nebo je hrazena pouze částečně, je možno požádat o jednorázový příspěvek na zvláštní pomůcku. Předpis na zdravotnickou pomůcku je možno uplatnit v prodejnách se zdravotnickými potřebami. 

Žádáte-li o eletrický vozík, je nutné vyplnit Formulář k přidělení elektrického vozíku včetně výsledků neurologického, očního, psychologického, ortopedického a rehabilitačního vyšetření. Příslušný formulář hledejte na stránkách své zdravotní pojišťovny.

V případě, že vám zdravotní pojišťovna pomůcku neuhradí, je možné si koupit pomůcku starší, nebo o její úhradu požádat některou nadaci či si najít sponzora.