ČeštinaEnglish

 

Občanský zákoník nadaci vymezuje jako právnickou osobu, která shromažďuje majetek mající sloužit užitečnému cíli. Trvalý charakter odlišuje nadace od nadačního fondu. Více informací lze získat v novém Občanském zákoníku 89/2012 Sb. od paragrafu 309 dále. Nadaci lze požádat o finanční podporu například, potřebujete-li pomůcku nehrazenou státem, případně hrazenou jen zčásti. Některé nadace

Číst dál...

I přes pestrý výběr pobytových sociálních služeb zůstává tím nejpřirozenějším péče o naše blízké, kteří to potřebují, tam, kde to znají a je jim nejlépe - doma. Ať už pečujete o malé dítě se zdravotním postižením nebo o stárnoucí rodiče, kterým ubývají síly, je tato péče označována jako domácí, laická či neformální.

Číst dál...

CO TO JE – Podpora v nezaměstnanosti slouží k finančnímu překlenutí doby po ztrátě zaměstnání.

NÁROK – Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud splní zákonem stanovené podmínky, jako je například, že není poživatelem starobního důchodu nebo získal v

Číst dál...

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením jsou vydávány ve třech stupních – TP, ZTP a ZTP/P a jsou platné na území České republiky. Kritéria pro přiznání jednotlivých průkazů osob se zdravotním postižením podle konkrétních zdravotních indikací naleznete ve vyhlášce 388/2013, v příloze 4. Podrobnější informace o průkazu osoby se zdravotním postižením lze najít v zákoně 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v aktuálním znění.

Číst dál...