ČeštinaEnglish

 

CO TO JE – Podpora v nezaměstnanosti slouží k finančnímu překlenutí doby po ztrátě zaměstnání.

NÁROK – Nezaměstnanému občanovi, který požádá o pomoc při zprostředkování zaměstnání Úřad práce České republiky, vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud splní zákonem stanovené podmínky, jako je například, že není poživatelem starobního důchodu nebo získal v

Číst dál...

Průkazy pro osoby se zdravotním postižením jsou vydávány ve třech stupních – TP, ZTP a ZTP/P a jsou platné na území České republiky. Kritéria pro přiznání jednotlivých průkazů osob se zdravotním postižením podle konkrétních zdravotních indikací naleznete ve vyhlášce 388/2013, v příloze 4. Podrobnější informace o průkazu osoby se zdravotním postižením lze najít v zákoně 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v aktuálním znění.

Číst dál...

Úkolem spinální jednotky je zajistit komplexní léčbu pacientů s poškozením míchy, způsobeném úrazem nebo nemocí, případně řešení komplikací zdravotního stavu u pacientů, kteří mají míšní lézi dlouhodoběji. 

Číst dál...

Státní sociální podpora je tvořena systémem dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Podrobné informace o systému státní sociální podpory lze nalézt v zákoně 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a dále na stránkách integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Stručnější přehled je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Nárok na dávky státní sociální podpory má pouze osoba, která je buď občanem České republiky, nebo má trvalý pobyt a bydliště na území České republiky (platí i pro společně posuzované osoby). 

Číst dál...