ČeštinaEnglish

 

OSVOBOZENÍ A ÚLEVY NA DANÍCH

Pokud jste kromě průkazu ZTP nebo ZTP/P i příjemcem příspěvku na živobytí, máte podle Zákona o dani z nemovitých věcí nárok na osvobození od daně ze staveb a bytových jednotek.

O konkrétní částky si držitelé průkazu a pobiratelé invalidních důchodu mohou snížit i základ daně z příjmů, podrobné informace naleznete v § 35ba Zákona o daních z příjmů.

ÚLEVY NA SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou podle Zákona o správních poplatcích osvobozeni například od poplatku za ověření podpisu, od poplatku za vydání stavebního povolení nebo za povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo úředně stanovenou místnost či poplatku za vydání řidičského průkazu a schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě.

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P jsou osvobozeni i od poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace, od poplatku za psa a od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

POPLATKY ZA ROZHLAS, TELEVIZI A TELEFON

Od  rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou či slepotou a dále ti, kteří mají čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí nižší než 2,15násobek životního minima.

Na slevu na telefon mají nárok osoby s průkazem ZTP/P, osoby závislé minimálně ve stupni II a držitelé průkazu ZTP s úplnou či praktickou hluchotou.

DALŠÍ MOŽNÉ SLEVY

Slevy zemního plynu a elektrické energie a slevy na vstupné na kulturní a sportovní akce nejsou upraveny žádným závazným právním předpisem a záleží na poskytovatelích a provozovatelích akcí, jestli a v jaké výši slevy poskytnou.