ČeštinaEnglish

 

Občanský zákoník nadaci vymezuje jako právnickou osobu, která shromažďuje majetek mající sloužit užitečnému cíli. Trvalý charakter odlišuje nadace od nadačního fondu. Více informací lze získat v novém Občanském zákoníku 89/2012 Sb. od paragrafu 309 dále. Nadaci lze požádat o finanční podporu například, potřebujete-li pomůcku nehrazenou státem, případně hrazenou jen zčásti. Některé nadace poskytují i finanční podporu na pořízení sociálních služeb, například na osobní asistenci. V současné době jsou v České republice registrovány stovky nadací s různým zaměřením na cílové skupiny, řešenou problematiku a nabízející různou formu poskytování pomoci.