ČeštinaEnglish

 

Metodika trasy oblkaKe konci minulého roku vydala Pražská organizace vozíčkářů za podpory Ministerstva pro místní rozvoj metodickou publikaci o kategorizaci přístupnosti tras a komunikací, která navazuje na již tři roky používanou Metodiku kategorizace přístupnosti objektů.

Materiál je výsledkem společné práce skupiny odborníků z organizací a institucí věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, jejich mapování, záznamu a distribuci získaných informací.

Hodnocení přístupnosti tras a komunikací je komplexním procesem, při kterém musí být brána v potaz řada aspektů. Podobu výsledných informací o přístupnosti prostředí obecně nejvíce ovlivňuje fakt, že z nich bude čerpat široké spektrum uživatelů s rozličným pohybovým omezením a specifickými potřebami.

Profesionální mapování je založené výhradně na práci v terénu. Dalším zásadním předpokladem je pak problematiky znalý pracovní tým, který zná potřebnou legislativu, metodické pokyny i potřeby jednotlivých skupin uživatelů, zejména pak vozíčkářů, a který také dokáže prostředí vnímat v souvislostech.

Systém kategorizace tras a komunikací je rozdělen na tři vzájemně se doplňující úrovně, které odděleně hodnotí: převažující sklon, šířku a kvalitu komunikace (značeno linií semaforové barevnosti); bodové bariéry na komunikaci, např. výškový rozdíl, zúžení, podélný skon nebo příčný sklon (značeno příslušným piktogramem); přechody a místa pro přecházení na komunikaci.

Potřeba vzniku obou souvisejících metodik, zohledňujících uživatelské hledisko, vyšla především z faktu, že posuzování bezbariérovosti podle stávající platné legislativy by většinu objektů, tras a komunikací hodnotilo jako nepřístupné, ačkoliv mohou být pro některé skupiny osob s omezenou schopností pohybu relativně přístupné.

Přesto Metodika přístupnosti tras a komunikací slouží pouze pro zpracování informací o stávajícím stavu přístupnosti mapovaného prvku či stavby. V případě úprav a rekonstrukcí jsou závazně předpisy aktuální legislativy.

Brožura je zdarma ke stažení zde: http://presbariery.cz/cz/publikacni-cinnost/publikace-pov/item/13283-metodika-kategorizace-pristupnosti-tras-a-komunikaci