ČeštinaEnglish

Milí členové Pražské organizace vozíčkářů,

vzhledem k tomu, že řádná Členská schůze POV nebyla usnášeníschopná, svolávám podle § 257 občanského zákoníku náhradní členskou schůzi, jejíž program bude totožný s programem řádné schůze konané dne 15. května 2018 v KC Zahrada, Praha 11.

NÁHRADNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE se uskuteční v pondělí 18. června 2018 od 13:00 do 14:30 v prostorách Centra samostatného života POV, Benediktská 688/6, Praha 1.    

Na schůzi nebude zajištěna doprava. K účasti na náhradní schůzi je třeba se přihlásit telefonicky v kanceláři POV (tel. 224 827 210).

Jarka Franková, předsedkyně POV