ČeštinaEnglish

 

Obecně prospěšná společnost FOSA nabízí volnou kapacitu ve službě podporovaného zaměstnávání FORMIKA.

Služba je určena lidem od 18 do 65 let žijícím na území hl. m. Prahy, kteří nemohou získat nebo si udržet vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce z důvodu snížené úrovně dovedností k tomu potřebných. Službu využívají především lidé se zdravotním postižením, zdravotní postižení však není podmínkou pro poskytování služby.

Cílem služby je získat vhodné a stabilní pracovní uplatnění na otevřeném (nechráněném) trhu práce, to znamená na základě pracovně právního vztahu, na dobu delší než 1 rok, za odpovídající mzdu, mezi lidmi bez postižení, vyhovující vlastním předpokladům a představám, a zároveň si zvýšit nebo získat dovednosti k tomu potřebné.

Více informací získáte zde: http://www.fosaops.org/podporovane-zamestnavani-formika/