ČeštinaEnglish

 

Fakulta dopravní ČVUT v rámci realizace projektu, jehož cílem je vytvoření rozšířeného datového modelu navigační mapy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, připravila dotazník pro všechny potenciální uživatele (lidé na vozíku, osoby s jiným postižením pohybového aparátu, osoby se zrakovým postižením, senioři, doprovod dětí v kočárku, těhotné ženy atd.).

Průzkum má ověřit, jaké z již existujících navigací se používají, jaké jsou případné uživatelské zkušenosti a zda existuje vůbec ochota takové zařízení (a za jakých podmínek) používat.
Dotazník lze vyplnit do 11. 04. 2015 on-line na adrese www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/navigace-handicap/, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.