ČeštinaEnglish

 
ATLAS PARKUAutor: Pražská organizace vozíčkářů
Rok vydání: 2014
Formát: A5
Počet stran: 62

Publikace s názvem Jiná Praha – Průvodce přístupností pražských parků II volně reviduje, aktualizuje a rozšiřuje stejnojmennou brožuru z roku 2009. Společným tématem obou vydání je pražská zeleň a možnosti, jež nabízí návštěvníkům s pohybovým omezením. Brožura může být proto praktickým a užitečným průvodcem nejen lidem na vozíku, ale i rodičům s kočárky nebo seniorům, pro něž jsou schody či jiná bariéra na procházce parkem nepříjemnou komplikací.

Aktualizované vydání Jiné Prahy předkládá čtenáři soubor deseti pražských parků s relativně dobrou přístupností. Větší části zelených ploch jsou tedy v rovině, důležité trasy mají zpevněný povrch z asfaltu, mlatu nebo solidní dlažby. Všechny parky jsou v dosahu hromadné dopravy a mají alespoň jednu přístupnou nebo částečně přístupnou toaletu. Podrobný popis terénu, přístupových komunikací i důležitých bodů a zajímavých míst má umožnit každému uživateli průvodce posoudit, nakolik je právě pro něj návštěva konkrétního místa realizovatelná, případně kolik dopomoci při ní bude potřebovat.

Pro lepší orientaci je každý park doplněn přehlednou mapou s vrstvou piktogramů a informací o přístupových trasách i umístění objektů. Legenda odkazuje na důležitá místa v areálu parku či v těsné blízkosti. Mapování objektů i zpracování nasbíraných dat se opírá o platnou Metodiku mapování přístupnosti. V základním popisu se nejprve hodnotí daný objekt celkově jako přístupný – zelený, částečně přístupný – žlutý a nepřístupný – červený. Další informace o přístupnosti konkrétní stavby jsou vyjádřeny pomocí třinácti doplňkových piktogramů a slovního popisu.

Brožura Jiná Praha – Průvodce přístupností pražských parků II je zdarma k dispozici v kanceláři Pražské organizace vozíčkářů na adrese Benediktská 6, Praha 1.