ČeštinaEnglish

 

Základním předpokladem nezávislého života je především volný pohyb. Vnímání přístupnosti okolního prostředí je zároveň velmi individuální, a požadavky na míru bezbariérovosti životního prostoru každého z nás mohou být proto odlišné.

S touto myšlenkou realizuje Pražská organizace vozíčkářů už více než patnáct let program Přes bariéry, který pod původním názvem Bezbariérová Praha fungoval na území hlavního města. Přestože se stěžejní část, tedy mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy, stále týká zejména Prahy, mají dnes některé aktivity programu, počínaje koncepční prací a vytvářením obecné metodiky a konkrétním připomínkováním legislativy konče, mnohdy celorepublikový přesah. 

Pro prezentaci objemných výstupů jednotlivých částí programu jsme připravili samostatné internetové stránky www.presbariery.cz, jejichž prostřednictvím vám chceme nabídnout co nejvíce užitečných informací, které vám pomohou bariéry nejrůznějšího druhu překonávat. 

A čemu se v rámci programu Přes bariéry věnujeme?

Mapování

 • mapujeme přístupnost objektů podle propracované metodiky
 • průběžně editujeme sebraná data s použitím piktogramů a doplňujících textů
 • aktualizujeme starší údaje
 • mapujeme a odborně vyhodnocujeme lokality či objekty „na objednávku“

Koncepční práce

 • aktivně se podílíme na činnosti Komise Rady hl. m. Prahy pro Prahu bezbariérovou a otevřenou
 • jsme členy širší pracovní skupiny NRZP – komise pro oblast bariér
 • ve spolupráci s dalšími subjekty sledujeme a připomínkujeme změny souvisejících právních předpisů a technických norem
 • podněcujeme vytváření jednotné metodiky mapování přístupnosti objektů, komunikací a dopravy v ČR

Publikační činnost

 • ve spolupráci s MHMP jsme vydali publikaci Pražská památková rezervace - Atlas přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu
 • za podpory Úřadu vlády jsme připravili publikace Jiná Praha, nově je k dispozici revidovaná a doplněná publikace Jiná Praha – Průvodce přístupností pražských parků II.
 • vydali jsme trojjazyčnou informační brožuru Přes bariéry – Informační rozcestník pro snadné putování Prahou
 • zpracovali jsme data a připravili podklady pro tisk atlasů přístupnosti na území Prahy 6 a Prahy 1

Poradenství

 • poskytujeme konzultace k problematice bezbariérového užívání staveb jednotlivcům, institucím, projektantům, pracovníkům a studentům stavebních i sociálních oborů
 • navrhujeme bezbariérové stavební a technické úpravy v domácnostech i veřejných objektech, data zpracováváme v profesionálním softwaru

Akce

 • každoročně připravujeme ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých odborný a současně i zážitkový seminář Překonejme bariéry o problematice přístupnosti staveb určený zejména studentům, ale i širší veřejnosti
 • pořádáme odborné workshopy s celorepublikovou účastí, aktuálním tématem je metodika mapování
 • chystáme konferenci věnující problematice mapování přístupnosti

Provoz specializovaných stránek www.presbariery.cz

 • na stránkách informujeme o veškerém dění v rámci dílčích projektů programu Přes bariéry
 • vyhledáváme aktuality o přístupnosti staveb, veřejné dopravy a turistických cílů
 • informujeme o konferencích, workshopech i úředních jednáních
 • hlavní částí stránek jsou seznamy objektů s popisem jejich přístupnosti
 • podáváme informace o přístupnosti dopravy
 • chystáme informace o dostupnosti „zelených“ částí města

Internetové stránky Přes bariéry provozuje Pražská organizace vozíčkářů za finanční podpory Úřadu vlády ČR. Dílčí projekty mapování přístupnosti dále podporují Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.