ČeštinaEnglish

 

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, a dále například podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registrace sociálních služeb) nebo předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. Tento zákon upravuje rozsáhle i inspekci kvality sociálních služeb a financování sociálních služeb, nicméně na tomto místě budeme řešit jen praktičtější informace, přesné znění a podrobnosti naleznete přímo v zákoně 108/2006 Sb.