ČeštinaEnglish

 

Úkolem spinální jednotky je zajistit komplexní léčbu pacientů s poškozením míchy, způsobeném úrazem nebo nemocí, případně řešení komplikací zdravotního stavu u pacientů, kteří mají míšní lézi dlouhodoběji. 

Číst dál...

Státní sociální podpora je tvořena systémem dávek určených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Podrobné informace o systému státní sociální podpory lze nalézt v zákoně 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a dále na stránkách integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí. Stručnější přehled je k dispozici na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Nárok na dávky státní sociální podpory má pouze osoba, která je buď občanem České republiky, nebo má trvalý pobyt a bydliště na území České republiky (platí i pro společně posuzované osoby). 

Číst dál...

Úřad práce (kontakty na jednotlivá pracoviště naleznete zde) plní úkoly v oblastech zaměstnanosti a ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a je kompetentní i v oblasti výplaty nepojistných sociálních dávek. Jedná se o dávky pro zdravotně postižené občany (příspěvek na provoz motorového vozidla, zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla,

Číst dál...

Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči, a dále například podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb (registrace sociálních služeb) nebo předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. Tento zákon upravuje rozsáhle i inspekci kvality sociálních služeb a financování sociálních služeb, nicméně na tomto místě budeme řešit jen praktičtější informace, přesné znění a podrobnosti naleznete přímo v zákoně 108/2006 Sb.

Číst dál...