ČeštinaEnglish

 

Hmotná nouze je stav, kdy rodina/jednotlivec nemá dostatečné příjmy na uspokojení základních životních potřeb a současně nemůže vyřešit situaci vlastním přičiněním. Dávky v hmotné nouzi upravuje zákon 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů. Další informace naleznete také na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Číst dál...

Jedná se o službu výhradně zdravotní (je definována v zákoně o zdravotních službách 372/2011 Sb.), která je poskytovaná v domácím prostředí kvalifikovanými zdravotními sestrami. Domácí péče zahrnuje tři základní druhy péče:

  • léčebně rehabilitační péči, jejímž cílem je maximální možné obnovení fyzických, poznávacích, řečových, smyslových a psychických funkcí pacienta,
  • ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti se zhoršením zdravotního stavu
  • paliativní péči, jejímž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta trpícího nevyléčitelnou nemocí.

Služba je určena pacientům, kteří nemusejí být hospitalizováni, ale jejich stav vyžaduje dlouhodobou, pravidelnou a kvalifikovanou péči.

Číst dál...