ČeštinaEnglish

 

CO TO JE – Životní minimum je minimální hranice peněžních příjmů, nutná k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb. Existenční minimum je minimální hranice peněžních příjmů, která je považována za nutnou k zajištění výživy a dalších základních osobních potřeb na úrovni, která umožňuje přežití. Tato minima se využívají především pro určení nároku na dávky v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory (viz Dávky v hmotné nouzi a Státní sociální podpora). Částky životního minima se určují podle počtu osob v domácnosti a podle jejich věku. Existenční minimum je v současné době 2 200 Kč. Podrobné informace lze nalézt v zákoně 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a také na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. 

KDE ŽÁDAT – Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na předepsaných tiskopisech na příslušné krajské pobočce úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu občana. Jaké potřebné doklady a dokumenty zajistit a jak konkrétně postupovat, zjistíte na pobočkách úřadu práce.