ČeštinaEnglish

 

Výlet č. 17 - KUKS

Klub TÚRA - Výlety - 2015
Datum:: 22. srpen 2015

Město: Kuks, Česká republika

turistický výlet, předpokládaná délka trasy 8 km

 Výlet nás zavede k perle Východních Čech, zámku Hospital Kuks, který ukrývá sochařská díla mistra Brauna a muzeum našeho lékárenství. V místech dnešního zámku se za dávných časů dolovalo zlato a vlivem těžby zde také vyvěraly prameny, o kterých se tvrdilo, že mají léčebnou moc. Od roku 1684, kdy se stal vlastníkem tohoto panství hrabě František Antonín Špork, začala přestavba zdejšího údolí na lázeňské a společenské centrum pro zdejší šlechtu. Stavební činnost probíhala v letech 1696 až 1724. Vznikla kaple Nanebevzetí P. Marie, hostinec, lázeňský dům, kaskádové schodiště a jiné stavby. V patře zděného zámku měl hrabě Špork letní  sídlo a přízemí sloužilo lázeňským účelům. Později, po Šporkově smrti, se zámek stal zázemím pro vojenské vysloužilce. V roce 1743 zde převor Narcis Shon založil lékárnu, později operační sál a rozsáhlou zahradu pro pěstování léčivých bylinek. Dozor nad správou Hospitalu patřil potomkům hraběte Šporka. V 50. letech byl Hospital znárodněn. V 80. letech probíhala záchrana Braunových plastik jak na Kuksu, tak v Betlémě. Bylo vytvořeno lapidárium "Ctnosti a Neřesti". V roce 1995 byl Hospital vyhlášen Národní kulturní památkou. V současné době je zámek po rekonstrukci, je celý bezbariérový a má několik prohlídkových okruhů. Vstup je ZPOPLATNĚN! Mějte s sebou dostatek peněz. Hospital 100 Kč, Šporkova hrobka 30 Kč, historie lékárenství 40 Kč, výroba léků 30 Kč. Vstup do zahrad je zdarma. Výběr okruhů je libovolný a rozhodneme se na místě. Cestou zpět, zbude-li čas, se můžeme zastavit v Chlumu u Hradce Králové, na největším bojišti 19. století. Jedná se o bojiště bitvy mezi pruskými a rakouskými vojsky svedené 3. července 1866 v  okolí vesnice Chlum, při které padlo přes 8 000 vojáků a okolo 23 000 jich bylo zraněno. Dnes je na tomto místě vybudováno válečné muzeum, novogotické ossarium, rozhledna a okolí lemují desítky válečných pomníčků. Po případné prohlídce zamíříme zpět do Prahy.  Tradiční pěkné počasí a hodně nových zážitků vám přeje Ondra.

  • svoz: 8:00 – 9:00, návrat 19:00, kapacita 9 vozíčkářů, 9 chodících
  • cena: 300,- Kč/osoba

 

 

Mapa: